macro logo gr

Usługi dla kantorów:  kursy walut API I notowania online | serwis informacyjny

Prognozy i komentarze walutowe


Dostarczamy najważniejsze informacje i komentarze ekonomiczne z rynku walutowego, akcji i towarów opisujące bieżącą sytuację dla poszczególnych instrumentów finansowych. Usługa skierowana jest przede wszystkim do firm eksport - import oraz kantorów wymiany walut.

Chcesz wiedzieć jaki jest obecnie kierunek na walutach? Przygotowujemy codzienne autorskie komentarze i analizy zawierające:

  • Aktualne informacje z rynku walutowego
  • Zwrócenie uwagi na istotne wydarzenia
  • Wskazanie bieżącego i potencjalnego kierunku notowań
  • Analiza techniczna na wykresie cenowym każdego waloru
  • Raport tygodniowy o najważniejszych danych makroekonomicznych kluczowych dla rynku złotego oraz podsumowanie najważniejszych wiadomości.

  

Wiarygodne źródło informacji

W naszych opracowaniach zwracamy uwagę zarówno na aktualne uwarunkowania ekonomiczne jak i sytuację z analizy technicznej wskazując najważniejsze wydarzenia mogące mieć wpływ na notowania złotego. Każda analiza zawiera grafikę z wykresem cenowym.

Kalendarz ekonomiczny

Wydarzenia z rynków finansowych oraz publikacje ekonomiczne mają bezpośredni wpływ na kursy walut. Dostarczamy w prostej formie rzetelną wiedzę z zakresu publikowanych danych ekonomicznych, które mogą mieć wpływ na poszczególne waluty. Nasi klienci każdego dnia dostają pełne informacje o nadchodzących wydarzeniach drogą email.

macroinvest o nas

Zabezpieczenie ryzyka walutowego

Ryzyko walutowe to jeden z nieodłącznych elementów wpływających na wynik finansowy każdego przedsiębiorstwa, w którym występują przepływy pieniężne w obcej walucie. Kredyty, płatności, kontrakty to tylko niektóre z czynników, które wpływają na źródło ryzyka kursowego.

MacroInvest proponuje skuteczne metody, które pomogą zabezpieczyć firmę przed zmiennością na rynku walutowym. Współpraca z naszym zespołem pozwala na dobór odpowiedniego momentu wymiany walutowej wraz z optymalizacją kosztów oraz zabezpieczenie ryzyka przyszłych transakcji i kontraktów.

Minimalizacja ryzyka walutowego

Aby zminimalizować ryzyko kursowe warto przewidywać skutki nadchodzących wydarzeń na rynkach finansowych. Nasze działania skupiają się na dostarczaniu najważniejszych informacji wskazując kluczowe publikacje ekonomiczne również w formie szybkich wiadomości sms o nagłych wydarzeniach na rynku walutowym. Określamy korzystne poziomy do przeprowadzenia transakcji na walutach na okres kilku najbliższych dni.

Strategie i prognozy

Codziennie śledzimy wydarzenia, trendy i kursy na rynku walutowym co daje nam ogromną przewagę w opracowywaniu skutecznych strategii. Pracujemy na najlepszych platformach transakcyjnych mając do dyspozycji wiarygodne źródła kursów międzybankowych.